تعمیرات و بازسازی

دیوار باربر قدیمیتخریب برای تحکیم بنااندود دیوار پس از تحکیم

bigtheme